Hażlach 43-419 (Koło Cieszyna)
ul. Cieszyńska 20b
tel. +48 33 8567377
kom. +48 606452479
Nagrobki z kamienia naturalnego z całego świata

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma : Kamieniarstwo WRZOS Spółka Cywilna Bogusława i Sławomir Witalis 43-419 Hażlach, ul. Cieszyńska 20 B

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania umowy o realizacji usług oraz przepisów wynikających z rozliczeń podatkowych

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

8) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą profilowane ani przekazywane innym odbiorcom danych